?achmatł strategija

R.Fichmanas, F.Fichmanas

?is pamokł skyrius greitai bus i?verstas ? lietuvił kalb? i? rusł kalbos.


© 2009 Penki Kontinentai, Ltd., Vilnius, Lietuva. Autorin?s teis?s saugomos.