?tariam¸j¸ suk?iavimu s?ra?as


?tariama, kad ?mon?s, i?vardinti ?iame s?ra?e, naudojasi kompiuterin?mis programomis - emuliatoriais. ?is s?ra?as bus nuolat atnaujinamas ir papildomas. Nesa?ining¸j¸ reitingai  gra?inti ? pradinius, t.y, 1300. Asmen¸, kurie ? s?ra?? bus ?traukti per klaid?, jiems ?rod?ius, kad jie nesinaudoja emuliatoriumi, pavard?s i? ?io s?ra?o bus i?brauktos ir j¸ bus atsipra?yta.

'  www.5ci.lt/lgames Baltijos lyga


© 1999-2009 Penki Kontinentai, Ltd., Vilnius, Lietuva. Webmaster: webmaster@chess.lt